درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
یکشنبه 4 تیر 1385

هر چی فکر می کنم نمی تونم بفهمم که چرا اینجام. چرا اصلا به قول (ح...) آدمم.

تو فکر میکنی من حالی میبرم وقتی می پرم تو لجن ؟  اما تو خودت خواستی برم . اصلا خودت منو انداختی اونجا .

نمی خوام آبروتو ببرم .خودت بهتر از من می دونی ...

بعدش می آم ومی خوام که یه سرکی هم بیرون بکشم . این وسط یکی رو پیدا میکنم که شاید بتونه منو آدم کنه و باز ...

آخه مگه خودت نمی گی از لجن هم می شه به همه چیز رسید . مگه گناه من چیه که اون رو هم نمی خوای داشته باشم ؟

تو که آدم نیستی تو دیگه چرا حسادت میکنی ؟ شاید فکر میکنی لیاقتشو ندارم .نمیدونم بازم تو بهتر میدونی  . . .

ولی میدونی همیشه اولاش  هیچکس (چیز) لیاقت هیچ کس (چیز)  دیگه ای رو نداره . اینو خودت بهم گفتی .

همون طور که لیاقت تو رو ندارم و شایدم هیچ وقت نداشته باشم .

بازم داره حسادتت میشه میدونم آخه دارم یه نفر دیگه رو با تو مقایسه میکنم . میدونم قیاس بنده با خداش ظلم در حق خداست .

اما مگه تو به من ظلم نمیکنی ؟

خودت که همیشه ضد حال میزنی  چشمم که نداری ببینی یه بنده داره کار تو رو میکنه . حالا تو ای خدای من  آویزون تو باشم ؟

یا دستای بنده ی تو رو بگیرم . میدونی مهربونی رو از بنده ات یاد بگیر .  چی میشه ما با هم دوست باشیم ؟

خیلی وقتها از خیلی از کارام حالم به هم می خوره .آرزو به دل موندم یه بارم که شده تو رو خدای خودم بدونم .

خم شم و سجده کنم از ته دل . میگن خیلی حال میده . اما من فقط شنیدم . نه اینکه نخواستما نه اما ....

میگن هر جا برم زیر آسمون توام و تو همیشه همراهمی پس چرا میشینی و می ذاری هر غلطی که دلم می خواد بکنم ؟

میدونی دیگه از خودمم خسته شدم . میای با هم دوست باشیم .

با تو راحتم ازت نمیترسم (شایدنشه اسمشو ترس گذاشت ) هر چی دلم بخواد بهت میگم . وقتی قات میزنم میگم لعنت به این خدا . ولی من و تو خیلی وقته که ... مگه نه ؟ 

بعدش آدمات (بنده هات !!!)  میآن هر کسی یه تفسیری میکنه . همه میخوان صد و بیست و چهار هزار و یکمین ات باشن .

و باز تو هی چیزی نمیگی و خودت خوب میدونی چی میگم . اما صد و بیست و چهار هزار و یکمین هات فقط بلدن منوبکوبن.

تقصیری هم ندارن . باید یه فرقی بین بنده ات و خودت باشه .

خیلی وقته که به حرفاشون عادت کردم. دیگه به تو لجن موندن دارم عادت میکنم . میخوام تو نذاری . حالا چی میگی

                                                           میای با هم دوست باشیم؟