درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
شنبه 1 مهر 1385
تو کدوم خواب فرو رفتم وبیدار نشدم..........تو کدوم رویا غرقم کردی ....؟

از کجا شروع شدم . ازکجا شروع کردی ...؟تا کجا رسیده بودم... از کجا تمام کردی....؟ من که خواب رفته بودم،تو کجا به خواب رفتی ...؟من خیال بافته بودم ،تو چرا خیال کردی....؟من که شعر گفته بودم ،تو چرا شعار گفتی... من که پرت گفته بودم ،همه کج سروده بودم ... تو چرا هوار کردی ...؟

من که بد کشیده بودم ... من که خط کشیده بودم...تو چرا نگاه کردی...‍‍‌‌‌! من که پا برهنه بودم... من که نرم رفته بودم ... تو چرا شتاب کردی ....؟! من که گیر کرده بودم توی زندون مونده بودم ....تو چرا فرار کردی...؟

 

... من الان اینجا نشستم ... همون جا سر قرار...

همون جایی که یک شب ...دل رو بی قرار کردی

 

Deyan : Hosein.M