درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
یکشنبه 20 اسفند 1385
کوچه – خاک – بچه ها – زندگی – آدم – عشق – بابا – اشک – قدر – من – کار – گرگ و میش – مدرسه

ترس – بیست – خانم معلم – ریزعلی خواجوی – ادیسون – دهاتی – چوبین – کمک – سرما – خاک یخ زده

دستکش – بیابان – آرام – حال – خدا – مادر – راهنمایی – بازی – درس – بازم بابا – برکت – تابستان

گرما بازی – کارتون ماسک – گرد و خاک – تشنگی – بچه ی شهر – محله – مرام – سپاه – مرگ – عادت

 خوشی  درس – بازم بابا – غمگسار – ادبیات – موسوی – به چپ چپ  - سهمیه – خبردار – نفرت – دیوانه – کنکور

 خط 35 – پنجره ی نیمه باز – بهار – نرگس شیراز – اذان – کلوچه و آبمیوه – صفوی –برمشوری   

 مرگ سعید – چهارراه . . . – دانشجو – مهندس – بچه مثبت – احمق – دل نداده – خوش خیال

 فرار – اجبار – زندگی – ترم بهار – بزرگی – دعوا – بی خیالی – ترم 3 – خوش خیال – رشته ی شیمی – سمینار – آدم فروش

 خوش به حال من – بازم شیمی – بازم خوش خیال – اسمبلی – حذف – الهه ی امید – بهنام – پروژه

 عید – گرما – رام – خنگ – شاهچراغ – جعفرنژاد – 14.7 – تابستان – دنیای دیگر – بازم بابا  -  بزرگ – مادر – زندگی

 ترم جدید – نابودی – آویزان – بازم رشته ی ؟ - معماری کامپیوتر

 ناامیدم – تمام – آدم – همه کس – پاشو – بودن – برنامه – رضا – علی آقا – من!

راستی" امروز هادی رو دیدم "!