درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
شنبه 13 تیر 1388

همچنان همه چیز این روزها نفتی است. 

حتی فالوده ها هم گاهی نفتی می شوند. 

 

و همچنان مثل اینکه گویا در حال زندگی کردنیم.