درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390

سلام

اینرروزها یه عزیز پر کشید برا بودن.

رفته تا اون دورا،اونجا که ما فهم دیدنش رو نداریم.

براش دعا کنین و طلب مغفرت.

برا من و برا خودتون،برا همه دعا کنین.

دعا کنین صبور باشم یا باشیم.

دعا کنین یادم باشه زندگی تابلوی ایست نداره.

.

.


.


ممنون از همه داداش ها و آبجی ها.