درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
پنج‌شنبه 30 تیر 1390

این روزها به لطف پیچ و مهره های شهرک صنعتی و پول سرمایه داری ما هم بالاخره اینترنت دار شدیم.

ایشالا که بیشتر آپ  کنم اما قول نمیدم.

به هر حال من از همین جا از تمامی عوامل مربوطه و غیر مربوطه که تلاشهاای وافری در پیشرفت دانش بشری و اونترنت بنده داشته اند سپاسگزاری می نمایم.

1-آدم خوبه:برا جواب دادن های واضح و غیر تلگرافی و سریع پیامکی

2-جاده ی گاز و دوستان:برای زباله های گرامی و خوش بو،یعنی به شهرک صنعتی نزدیک می شوید

3-سید:با تکنولوژی فرا زمینی زحمت اینترنت بنده را می کشیدند

4-برزو:ایشان هیچ تاثیر مثبتی نداشتند و ذکر نامشان فقط به دلیل بند پ ست

5-محمد ن:ایشان جغد شب بندر بودند و ترافیک شبانه دیتا را میسنجیدند(ز.ذ)

6-مهدی و مهرداد:سپاس فراوان برای کله های قناس و تراشیده و کچلشان که ما را به قیافه و زندگی امان امیدوار کردند

7-مسلم:نصاب،پشتیبان نرم افزاری،حامی روحی و شریک پروژه های کدنویسی

و

خودم،چون در کل خیلی خیلی خیلی با مرامم