درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
شنبه 25 شهریور 1391

اونقدر گفتم و نشد.اونقدرها جا زدم که یهو همه چیزو باد برد.

حالا منم و یه سفیدی که آبم می کنه.