درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
چهارشنبه 7 فروردین 1392

آدم ها وقتی رو می شوند که خیلی چیزهایشان را ندارند.

بیشتر از همه وقتی دیگر حیا نباشد.


پی نوشت:

- من هنوز این قصه ی بودن رو به هیچ جا نرسوندم.

- گاهی فکر میکنم من از خیلی ها بی حیاترم.