درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

وبلاگ نویسی بعضی وقتا هم میشه که از بیکاری نباشه.

میشه که از پر دردی باشه.

از عقده ای بودن باشه.

از کوچیک شدن باشه.

از ذلت باشه.