درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
چهارشنبه 6 اسفند 1393

فاطیما کوچولوی من اولین کفش هایش را پوشید.راه رفتنش با آن کفش های قرمز دخترانه واقعا دیدن دارد.هر روز صدای بابا گفتن هایش دلنشین تر می شود.

گاهی حسودی معصومیت کودکانه اش را می کنم.