جمعه 15 آبان 1394
سامسونگ سفید کوچکم با صدای پیامک آرامش صدایم می زند.دینگ دینگ.
"دوستت دارم داداش.فدای تار موت".
پی نوشت:
 - نویسنده برادرم است