درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
شنبه 23 آبان 1394
نمیدونم کی دلت خوب حال میاد؟کی سیر میشی؟ از گشنگی هامون.بی خانه گی هامون،بی سفره ای ،بی کسی ,ها،ناآرامی ها و همه زجری که شب و روز دچارش هستم؟کاش پسر نبود.متنفرم ازش.و بیشتر خسته.
برچسب‌ها: زجرنامه، نفرت، سگ_دو