درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
دوشنبه 27 شهریور 1396

کاش نباشی پسر تا زجر و درد و ناله و توسری و هزار بدبختی دیگه هم نباشه.

متنفرم از عادت های مزخرفت. متنفرم از حرکاتت. متنفرم از رفتارت.