درست آمده اید،اینجا همان وبلاگ سال ها قبل است
شنبه 23 آبان 1394

فرانسه ی عاشق هم گریه کرد.

پی نوشت:
 -  شاید الان بدونن عاشقی توی غبار عراق و سوریه چقدر جرات میخواد و صبر
 -
Je t’aime encore et tu ne le sais pas
Mais mon coeur doit te laisser partir
Pour un meilleur avenir
C’est ta vie que je détruirais
Ce sont mes voeux que je trahirais
En restant auprès de toi
Même si je n’aime que toi
 - نایدا عاشقانه میخواند
 - لحظه به لحظه با حمله مسلحانه در فرانسه